వీడియో

మెటల్ డిటెక్టర్

ఆటోమేటిక్ క్విల్టింగ్ మ్యాచిన్

ఆటోమేటిక్ డౌన్ ఫిల్లింగ్ మ్యాచిన్

ప్రొడక్షన్ లైన్

ఆటోమేటిక్ కట్టింగ్ మ్యాచిన్

ఆటోమేటిక్ కుట్టు సరిపోలిక

కుట్టు పంక్తి పనిలో

మీ సందేశాన్ని ఇక్కడ వ్రాసి మాకు పంపండి